FÖRETAGSFÖRMEDLING & FÖRETAGSvärdeing

Välkommen till
Svensk
Företagsvärdering & fÖRSÄLJNING

 FÖRETAGSFÖRMEDLING & FÖRETAGSVÄRDERING FÖR  ALLA BRANSCHER I HELA SVERIGE MED LÅGA  ARVODEN
 

Vill du värdera ett företag?

Vi hjälper dig hitta företag som matchar dina krav på storlek, bransch och köpeskilling.
Där köpeskillingen inte belastas av stora summor mäklararvoden.
INTRESSEANMÄLAN VÄRDERA FÖRETAG

Du är expert på din verksamhet, vi är experter på hur man värderar/säljer den!
Tillsammans uppnår vi den perfekta mixen, där du som säljare sparar stora summor i företagsmäklararvoden!

Genom att du bidrar med din kunskap om ditt företag med visningar 
 i företagsförmedlingen, så tar vi som är Företagsmäklare och experter på marknadsföring, kontraktsskrivning och juridik hand om allt annat som upprättande av pappersarbete med professionella säljande annonser i rätt medier, hålla kontakt och förhandlingar med potentiella köpare, hjälpa till med finansiering m.m.
När sen vi tillsammans har hittat rätt köpare, upprättar vi juridisk korrekta unika bindande avtal där man tar hänsyn till både säljarens och köparens intressen, så att alla parter blir vinnare i överlåtelsen av din rörelse eller ditt bolag.
Både säljare och köpare tjänar på ett lågt förmedlingsarvode och med vår unika företagsförmedlingsmodell får man tillgång till professionella företagsmäklare som finns med hela vägen för att kunna genomföra en trygg affär för både köpare och säljare!

 

Låga arvoden med enbart fasta priser!

 

9 av 10 säljare tänker som du!

Med Svensk Företagsförsäljnings unika förmedlingsmetod kommer du som säljare att spara mycket pengar på att hålla i visningen själv av din rörelse för potentiella köpare. (Enligt en undersökningen kan hela 87 % av företagare som tidigare sålt en verksamhet med och utan Företagsmäklare tänka sig att hålla i visningarna av sin egen rörelse). Ett exempel på vad du kan spara in i mäklararvoden är om köpeskillingen är 2 000 000 kr så är ett för branschen förekommande mäklar arvode från 5-10 % I detta exempel minst 100 000 kr  (Det förekommer även ofta att Företagsmäklaren tar ut en start kostnad på 10 000 kr eller mer). Om du istället
anlitar Svensk Företagsförsäljning så är det arvodet endast 49 500 kr vid samma köpeskilling och inga andra avgifter tillkommer. Så du sparar 50 500kr om du väljer att sälja med oss på Svensk Företagsförsäljning med vår unika förmedlingsmodell, där du som säljare håller i visningaran och berättar för potentiella köpare om din verksamhet.  Du betalar oss endast arvode om vi lyckas sälja din verksamhet. Blir det ingen försäljning, så kostar det inget för dig som säljare. Vårat arvode är endast 49 500 kr vid Inkråmförsäljning. Vid en  Aktiebolagsförsäljning är arvodet 25 000 kr högre trots köpeskillingen än vid en Inkråmsförsäljning. Anledning en till det högre priset vid aktieöverlåtelse är att det innebär ett merarbete av våra jurister vid upprättande av avtal.
Se hela prislistan i denna länk.

9 av 10 köpare vill träffa Säljaren 

Enligt en undersökning med 1000 potentiella köpare av företag, så tycker 91 % att du som säljer ditt företag är bäst lämpad på att svara på frågor om rörelsen,  kunder, konkurrenter, leverantörer, personal, rutiner etc.

Företagsförmedling

Vilka är vi

Vi är Sveriges modernaste internet baserade Företagsvärdering & Företagsförmedling  som erbjuder marknadens lägsta priser.
Med oss har du dom bästa chanserna på marknaden till försäljning av ditt företag.
 
Genom vårt stora kontaktnät och genom våra gedigna marknadsförings insatser, vilket är en förutsättning att så många potentiella köpare som möjligt nås för att uppnå högsta pris vid en företagsförmedling.
 
Vi har en gedigen erfarenhet av företags överlåtelser och besitter idag en bred och djup kompetens inom företagsvärdering & företagsförmedling efter många års erfarenhet av branschen. Lita på oss för vi är proffs.

Företagsmäklare

VÅR affärside

Att vara Sveriges billigaste professionella företagsmäklare tjänst för företagsförmedling i hela Sverige av alla branscher för små och medelstora företag i nära samarbete med uppdragsgivaren. 
 
Vi ska genom ett gott samarbete med säljaren tillsammans verka för en sund försäljning där alla parter ska vara nöjda efter avslutad affär. 


 

VÅR FRAMGÅNG

Svensk Företagsförsäljnings framgång ligger i att vi delar på arbetet med uppdrags givaren och tar endast betalt för dom delar som vi Företagsmäklare är experter på. Trots allt är det du som driver företaget som är bäst på att svara på frågor om just din verksamhet.

På detta sätt spar uppdragsgivaren enorma summor som annars skulle gått till företags mäklar arvode vid en försäljning. Genom att uppdragsgivaren bidrar med kunskapen om just sin specifika bransch och kunskap om sitt företag samt genomför visningar (Vilket ofta även blir fallet med traditionella företagsmäklartjänster) med spekulanter, så spar säljaren stora summor pengar. 

Kontakta oss NU!

Telefon  073-982 30 04

Om vi inte svarar så kan du även nå oss vi kontaktformuläret till höger
Vi återkommer så fort vi har möjlighet.

Kontakta oss via formulär!