Digitalisering av Företagsförmedling

I och med Corona-krisen aktualiserades så har  frågan om vilka moment i en företagsförmedling som går att sköta på distans. Vi är inte experter på smittskydd, men vi är experter på företagsförmedling på distans med många lyckade affärer i bagaget.

Undersökning av objektet svår att sköta helt på distans
Även om vissa initiativ tagits för att kunna sköta visningar på distans så är det i de flesta fall nödvändigt för en köpare att se objektet ”live” innan man slår till. Det är även i tider som dessa viktigt att man som köpare undersöker objektet som man köper. Så visning är svårt att komma runt. Vi arbetar som alltid främst på distans och låter ägarna själva sköta visningen. Vi uppmanar våra uppdragsgivare att undvika visningar med mycket folk på en gång.

Fördelar med företagsförmedling på distans
Det finns även i vanliga fall fördelar med att arbeta på distans och sköta saker digitalt, även om just visningar inte gör sig så bra på distans. Att däremot träffas för att skriva under kontrakt är inte nödvändigt.

Det är mycket bättre att parterna får kontrakten på email i god tid innan kontraktsskrivningen. De kan då i lugn och ro läsa igenom avtalen och ställa frågor till mäklaren innan de skriver under. Själva signeringen blir då en formalitet. Den formaliteten är otroligt viktig, men bör lösas digitalt. Det ger samma tyngd som skriftlighets kravet, men gör att säker kontraktsskrivning kan lösas utan att parterna måste vara på samma ställe och andas på varandra. Mäklarens närvaro är inte nödvändig när alla eventuella frågetecken redan är utredda. Skulle det, trots allt, uppstå nya frågor kan dessa tas via telefon.

I dessa tider är det ännu viktigare att inte träffa människor i onödan och därför gör vi det möjligt att digitalt signera kontrakt och överlåtelseavtal samt uppdragsavtal.
 

Vi använder oss av Scrive vid digital signering.