GDPR policy-Svensk Företagsförsäljning 

( General Data Protection Regulation​ )

1)      I vilka sammanhang och vilka personuppgifter hanterar Svensk Företagsförsäljning?

Svensk Företagsförsäljning hanterar personuppgifter i samband med kravet på kundkännedom i företagsöverlåtelser och för att fastställa att personer ar verkliga huvudmän för bolagen dom företräder.

Svensk Företagsförsäljning har skyldighet att dokumentera kundernas identitet och bevara den dokumentationen. Vid misstanke om penningtvätt är Svensk Företagsförsäljning skyldiga att informera Finanspolisen. Svensk Företagsförsäljning äger ej rätt att röja för uppdragsgivaren eller någon utomstående att en undersökning utförs eller kan komma att utföras.   

Med kund avses dels mäklarens uppdragsgivare, dels uppdragsgivarens motpart i den förmedlade affären.

Enligt 2 kap. 13 § penningtvättslagen skall handlingar eller uppgifter om åtgärder som vidtagits för att uppnå kundkännedom bevaras i minst fem år. Handlingar och uppgifter om åtgärder som har vidtagits för att uppnå kundkännedom bevaras på ett säkert sätt i pappers format hos Svensk Företagsförsäljning.
(Läs mer nedan i stycke 4 Rättslig grund – vad är det?)

2)      Hur informerar Svensk Företagsförsäljning när man inhämtar personuppgifter på kunder?

Svensk Företagsförsäljning  har en skyldighet att informera kunder, leverantörer och andra om vi hanterar personuppgifter. Detta görs i en integritetspolicy som finns för nedladdning i pdf format i länken nedan. I policyn framgår vilka personuppgifter vi samlar in, vilket syftet är och hur länge informationen sparas.    

3)     Kan jag få veta vilka personuppgifter Svensk Företagsförsäljning Innehar om mig som person?

Om du är registrerad med personuppgifter hos Svensk Företagsförsäljning har du rätt att få tillgång till dina uppgifter och få dem rättade vid behov. De har även rätt att i vissa fall få dem raderade eller flyttade.

4)      Rättslig grund – vad är det?

          Nedan sammanfattar vi vad som är rättslig grund för personuppgiftshantering.
 
Samtycke - Personen vars uppgifter du vill samla in har sagt ett klart och tydligt JA. 
Avtal - Detta kan exempelvis vara köpeavtal eller anställningsavtal. Därför utgör kundregister och personalregister inte något stort problem.
Rättslig förpliktelse - När Svensk Företagsförsäljning skyldig enligt lag att behandla personuppgifter.