Priser för våra tjänster.

Här nedan följer prislista för Svensk Företagsvärdering & Företagsförsäljnings tjänster.

Försäljning Inkråm/hyreskontrakt                       49 900kr  Försäljning  Aktiebolag                                       74 900kr 
   
Värderingsutlåtande rörelse enkel                         9 900kr
Värdering rörelse avancerad                                  7 900kr + 1 950kr/tim löpande

Juridisk konsultation avancerad                             1 950kr/tim löpande

Upprättande Köpeavtal Inkråm                              9 900kr
Upprättande Aktieöverlåtelseavtal                       29 900kr
Uprrättande Uthyrning/Arrende                           29 900kr

Upprättande Generalfullmakt                                   500kr
Upprättande uppsägning Styrelse                             300kr
Avsiktsförklaring                                                     2 500kr
Ändring/Tillägg avtal                                              1 000kr
Upprättande skuldebrev/revers                                1 900kr
Digital signering per person                                        100kr

Övriga avtal enligt förfrågan.

Moms tillkommer med 25% på samtliga tjänster förutom överlåtelse av aktier som är en momsfritjänst.

För mer info/frågor om respektive tjänst är ni välkomna att höra av er på telefon eller mejl.

Priserna gäller från 2023-03-07 tills vidare.

Kontakta oss NU!

Telefon  072-962 57 09

Du kan även nå oss vi kontaktformuläret till höger
Vi återkommer så fort vi har möjlighet.

Kontakta oss via formulär!