Priser för våra tjänster.

Här nedan följer prislista för Svensk Företagsförsäljnings tjänster.

Försäljning Inkråm/hyreskontrakt        3% av köpeskillingen dock lägst 39.900kr  Försäljning  Aktiebolag                               Tillkommer 25.000kr på ovan arvode     
Värderingsutlåtande rörelse enkel                           4.900kr
Värdering rörelse avancerad                                    4.900kr + 1.950kr/tim löpande
Juridisk konsultation avancerad                               4.900kr + 1.950kr/tim löpande

Moms tillkommer med 25% på samtliga tjänster förutom överlåtelse av aktier som är en momsfritjänst.

För mer info/frågor om respektive tjänst är ni välkomna att höra av er på telefon eller mejl.

Priserna gäller från 2021-06-01 tills vidare.
 

Kontakta oss NU!

Telefon  070-722 77 57

Du kan även nå oss vi kontaktformuläret till höger
Vi återkommer så fort vi har möjlighet.

Kontakta oss via formulär!