Priser för våra tjänster.

Här nedan följer prislista för Svensk Företagsförsäljnings tjänster.

Försäljning Inkråm/hyreskontrakt från (se nedan för mer info)    39.900kr              Försäljning  Aktiebolag från (se nedan för mer info)                    59.900kr  
Värderingsutlåtande rörelse enkel (Marknadsvärdering)                4.900kr
Värdering rörelse avancerad                                    4.900kr + 1.950kr/tim löpande
Juridisk konsultation avancerad                               4.900kr + 1.950kr/tim löpande

Moms tillkommer med 25% på samtliga tjänster förutom överlåtelse av aktier som är en momsfritjänst.

För mer info/frågor om respektive tjänst är ni välkomna att höra av er på telefon eller mejl.

Priserna gäller från 2020-10-06 tills vidare.

Köpeskilling                                         Arvode Inkråm                 Arvode Aktiebolag

                0 - 1 500 000 kr                        39 900 kr                               59 900 kr
  1 500 001 - 2 000 000 kr                        50 000 kr                               75 000 kr 
  2 000 001 - 2 500 000 kr                        62 500 kr                               87 500 kr 
  2 500 001 - 3 000 000 kr                        75 000 kr                             100 000 kr 
  3 000 001 - 3 500 000 kr                        87 500 kr                             112 500 kr 
  3 500 001 - 4 000 000 kr                      100 000 kr                             125 000 kr 
  4 000 001 - 4 500 000 kr                      112 500 kr                             137 500 kr 
  4 500 001 - 5 000 000 kr                      125 000 kr                             150 000 kr 
  5 000 001 - 5 500 000 kr                      137 500 kr                             162 500 kr 
  5 500 001 - 6 000 000 kr                      150 000 kr                             175 000 kr 
  6 000 001 - 6 500 000 kr                      162 500 kr                             187 500 kr 
  6 500 001 - 7 000 000 kr                      175 000 kr                             200 000 kr 
  7 000 001 - 7 500 000 kr                      187 500 kr                             212 500 kr 
  7 500 001 - 8 000 000 kr                      200 000 kr                             225 000 kr 
  8 000 001 - 8 500 000 kr                      212 500 kr                             237 500 kr 
  8 500 001 - 9 000 000 kr                      225 000 kr                             250 000 kr 
  9 000 001 - 9 500 000 kr                      237 500 kr                             262 500 kr 
  9 500 001 - 10 000 000 kr                    250 000 kr                             275 000 kr 
10 000 001 kr eller mer                         Ring/Mejla för offert             Ring/Mejla för offert      

Kontakta oss NU!

Telefon  070-722 77 57

Du kan även nå oss vi kontaktformuläret till höger
Vi återkommer så fort vi har möjlighet.

Kontakta oss via formulär!