Sälja Företag/Bolag?

Att samarbeta med en välrenommerad företagsmäklare kan vara guld värt för den som av någon anledning inte kan eller vill fortsätta att driva en rörelse & företag. Det är oftast en väldig komplex affär att att sälja företag & rörelse så var beredd på att det kan ta lång tid innan man har lyckats sälja. 

Vi arbetar i nära samråd med våra uppdragsgivare och helt konfidentiellt om kunden så önskar. Vi har nära samarbete med expertis i områden där vår kompetens inte räcker till för trots allt tror vi att vi är bäst på att sälja företag & rörelse men ödmjuka inför andra experters kompetens. För vi vill aldrig chansa när du ska göra ditt "livs affär". 

Vi sköter processen med försäljningen & förmedlingen av ditt företag medans du håller i visningarna och svarar på frågor som köpare har, trots allt är det du som är expert på ditt företag på det sättet får kunden den bästa informationen. På detta sätt kan du som säljare av ditt företag tjäna stora pengar i mäklararvoden och ändå få profesionell hjälp med försäljning från upprättatnde av annons, marknadsföring, kontakter med köpare, avtalskrivning, klientmedelkonto m.m. Då får du tid över att driva din rörelse & företag i samma goda anda som tidigare  fram tills det är dags för visningar och överlåtelser. Det viktigaste att tänka på när man har bestämt sig för att sälja företag & rörelse är att det kommer i 99 fall av 100 att ta mycket längre tid än man tror och att man är förberedd på det. Snittiden för våra försäljningar är mellan 4-6 månader.

Självklart har tiden på överlåtelsen också att göra med det pris man vill få ut för en rörelse & företag. För ett företagsvärde är oftast inte det samma som ett marknadsvärde (Det pris företaget till slut säljs för) Det är naturligt att köpare och säljare värderar företag & bolag olika. som exempel så är det väldigt svårt att få betalt för s.k. outnyttjad potential och framtida händelser och tyvärr för den företagaren som inte skött sitt företag alltför väl får ofta mycket mindre betalt och sälja än vad den som skött sin företag & bolag väl får.

Vi på Svensk Företagsgförsäljning arbetar dagligen med värderingar av företag & bolag i olika branscher, att värdera små och medelstora företag & bolag skiljer sig ofta i det fallet att ett börsnoterat företag värderas efter avkastning av kapital som förväntas på en viss period medan ett mindre företag värderas efter vad någon är villig att betala för rörelse & företag vid en ev försäljning på marknaden. Viktiga värderings parametrar är läget och med det menas att det finns en marknad utanför dörren som är attraktiv för tex en restaurang rörelse. Sen är hyran av stor betydelse för företag som inte är flyttbara. Avkastning på kapital är viktigt liksom skicket på maskinparken och företagets renommé.

Med dessa ord som är skrivna efter vår erfarenhet vill vi bidra med en liten inblick i hur marknaden fungerar från vårt synsätt och vi tror att det blir lättare att gå in i en säljprocess om man är medveten om vad som kan komma att ske. 

Kontakta gärna oss för en konsultation för att diskutera helt förutsättningslöst en försäljning av ditt företag & bolag , för den kommer komma med all säkerhet en dag och då är det bättre att planera för den i tid.

Beskrivning av Förmedlingsprocess!
 

 • Mäklaren har kontakt via telefon och/eller mejl, samlar in relevant fakta om företaget.
 • Mäklaren kontaktar säljaren igen för att ge sin syn på försäljningen och förmedlingsuppdrag upprättas.
 • Mäklaren gör tillsammans med säljaren en objektbeskrivning och kontaktar tänkbara köpare och annonserar i relevanta medier som Blocket, Svensk Företagsförsäljnings hemsida, facebook och Instagram. Det går även ut mejl till alla spekulanter i Svensk Företagsförsäljnings stora spekulantregister. På detta sätt når vi ut till hundratusentals potentiella köpare av ditt företag i medier som är väl beprövade.
 • Mäklaren håller kontakt med budgivare och potentiella köpare  och informerar säljaren om pågående händelser efter överenskommelse.
 • Säljaren genomför visning för tänkbara köpare som har dom ekonomiska och kunskapsmässiga möjligheterna att köpa företaget som mäklaren har tagit fram.
 • Om intresset kvarstår från köparnas sida efter visning och mer genomgående analys av företaget påbörjas förhandlingar mellan säljare och köpare.
 • Mäklaren upprättar ett unikt köpeavtal för överlåtelsen och efter undertecknande  erlägger köparen en handpenning        (10% av köpeskillingen eller lägst 100 000 kr) till mäklarens klientmedelkonto.
 • Presentation av köpare till hyresvärd och ev. myndigheter för godkännande.
 • Tillträde för köparen och överföring av slutlikvid till säljaren samt avräkning för mäklararvode från handpenningen 
 • Mäklaren gör en uppföljning efter avslutad affär.

För att genomföra en lyckad förmedling behövs följande dokumentation!

 • Gällande Hyresavtal med alla bilagor
 • Aktuell Hyresavi.
 • Resultat & Balansräkning dom senaste 3 åren
 • Ritning över lokalerna
 • Registreringsbevis från innevarande år
 • Bokslut från dom senaste 3 åren.
 • Godkännande från myndigheter(Brand, Miljö & Hälsa etc)
 • Inventarieförteckning
 • Eventuella leasingavtal
 • Försäkringshandlingar.
 • Besiktningsprotokoll (Ventilation,fastighet etc)
 • Bolagsordning 
 • Serveringstillstånd om man bedriver restaurangverksamhet
 • Övriga väsentliga tillstånd och bindande långsiktiga avtal 
 •  Förteckning över anställda, anställningsvillkor och   förmåner 
 • Utdrag från Bolagsverket, Näringslivsregistret avseende företagsinteckningar
 • Utdrag från Bolagsverket, Näringslivsregistret - Ärendeförteckning 
 • Annan relevant dokumentation för verksamheten.

Kontakta oss NU!

Telefon  073-982 30 04

Om vi inte svarar så kan du även nå oss vi kontaktformuläret till höger
Vi återkommer så fort vi har möjlighet.

Kontakta oss via formulär!