företagsVärdering  

Svensk Företagsvärdering & Företagsförsäljning har som specialitet att värdera olika rörelser företrädesvis restauranger, caféer och butikslokaler. Ofta råder det delade meningar mellan säljare och köpare om priset och då kan ett välgrundat värdeutlåtande som tar hänsyn till värderingsobjektets specifika och eventuellt unika egenskaper ofta vara till stor hjälp för att ena säljare och köpare.

Uppdragsgivarna återfinns bland bryggerier, banker, försäkringsbolag, advokatfirmor, revisorer, redovisningskonsulter, myndigheter, hyresvärdar, kommuner, fastighetsägare, samt säljare och köpare av rörelser där den gemensamma nämnaren för dessa är att de vill få ett opartiskt värdeutlåtande om värderingsobjektets marknadsvärde.

Med dessa ord som är skrivna efter vår erfarenhet vill vi bidra med en liten inblick i hur marknaden fungerar från vårt synsätt och vi tror att det blir lättare att gå in i en säljprocess om man är medveten om vad som kan komma att ske. 

Kontakta gärna oss för en konsultation för att diskutera helt förutsättningslöst en värdering av din restaurang, café, butik eller annan verksamhet. Med största sanolikhet så får du en värdefull insikt med en experts syn på en företagsvärdering, En liten kostnad för att anlita oss kan vara en skillnad på enorma summor i besparing eller i för låg prissättning. Vågar du chansa?

Tillvägagångssättet vid en Marknadsvärdering.
 

Vid en marknads värdering besiktigas den aktuella rörelsen. Besiktningen omfattar en noggrann granskning av rörelsens inriktning, ekonomi, lokalens läge, utformning, lämplighet, utrustning, skick, tillstånd, hyres- och övriga villkor, konkurrens mm.

Vidare utförs en bedömning av marknaden och efterfrågan för den aktuella rörelsen samt inhämtas uppgifter om överlåtelser av liknande rörelser i närområdet.

Varför anlita oss.
 

Oavsett anledning och omständigheter, så är vi engagerade till att hjälpa er att lyckas och vi pratar alltid med våra klienter och utför en personlig besiktning samt intervju vid varje uppdrag. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda en personlig service och att ni som beställare får en opartisk samt professionell värdering av ert eller andras bolag.

Tillfällen man behöver en professionell företagsvärdering

 

 • Vid överlåtelse av rörelse/bolag
 • Hyreskontraktets upphörande och fråga om ersättning enligt 12 kap. 58 b § JB
 • Upprättande av kontrollbalansräkning – fråga om uppskrivning av värdet på bolagets tillgångar
 • Rekonstruktion eller konkurs
 • Vid utköp av delägare
 • Ta in en ny delägare
 • Köpa ett företag
 • Civilrättsliga tvistemål och stämningar
 • Generationsskifte i familjeföretag
 • Skilsmässa

För att genomföra en lyckad företagsvärdering behövs följande dokumentation!
 

 • Gällande Hyresavtal med alla bilagor
 • Aktuell hyresavi
 • Resultat & Balans Räkning dom senaste 3 åren
 • Ritning över lokalerna
 • Bokslut från dom senaste 3åren.
 • Registreringsbevis
 • Annan relevant dokumentation för värderingen

Kontakta oss NU!

Telefon  073-982 30 04

Om vi inte svarar så kan du även nå oss vi kontaktformuläret till höger
Vi återkommer så fort vi har möjlighet.

Kontakta oss via formulär!